Az NKSK Bertók László Városi Könyvtár
küldetésnyilatkozata

Célunk, hogy Nagyatád város általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtáraként a városban és környékén élő állampolgárok és könyvtárunkat közvetlenül használók számára biztosítsuk a magyar és az egyetemes kultúra szellemi alkotásait, a helyi, hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést országos, regionális és helyi együttműködésekben.

A küldetésnyilatkozat megvalósítása érdekében az intézmény támogatja:

 • az írásbeliség, az olvasási kultúra és tudás fejlesztését,
 • az egész életen át tartó tanulást,
 • a kulturális értékek közkinccsé tételét és oktatási célú hozzáférését,
 • a kulturális szolgáltatások valamint a közhasznú információk egyenlő esélyű hozzáférését,
 • a tudományos és kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését,
 • a szabadidő hasznos eltöltését
 • segíti a digitális írástudás elsajátítását
 • a hátránnyal élők is egyenlő eséllyel férjenek hozzá a könyvekben és információs adatbázisokban rejlő tudáshoz.

A célok elérése érdekében:

 • A könyvtár dokumentum állományát folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja.
 • Szolgáltatásait a helyi igények messzemenő figyelembevételével folyamatosan alakítja, módosítja és bővíti.
 • A gyors információszerzés érdekében a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére.
 • Más könyvtárak szolgáltatásait közvetíti, és részt vesz a könyvtárközi dokumentumok cseréjében.
 • Kiemelten gyűjti és kezeli Nagyatád város és a kistérség természeti értékeit, kultúráját, történelmét, néprajzát, gazdaságát és társadalmát bemutató különféle dokumentumokat.
 • Tevékenységét összehangolja és munkakapcsolatot tart a város oktatási és más közművelődési intézményeivel.
 • Kulturális rendezvényeket rendez, szervez.

A fentiek megvalósulásával a könyvtár korszerű információs ponttá alakulhat, igényes szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi színtérként üzemelhet, elősegítve a város kulturális informatikai felzárkózását, fejlődését.

Nagyatád, 2016. szeptember 15.