Polgári Iskola Különgyűjtemény

A helytörténeti részlegen belül kapott helyet a “Polgári Iskola Különgyűjtemény“.
1978 január 11-én ajándékozta az Általános Iskola a Járási-Városi Könyvtárnak a második világháború előtt működő iskolai könyvtárak fennmaradt állományrészeit. Ez akkor már csak 623 db könyv volt (az 56629-57128-as leltári számokon beleltározva).

Az évtizedek során hozzá csapódtak a kaposvári Megyei Könyvtártól 1977-ben ajándékba kapott könyvek, valamint az egyéb forrásokból fennmaradt és az állományba került régebbi könyvek is.

Ez az állományrész állagvédelmi okokból nem kölcsönözhető! Helyben olvasásra, kutatásra azonban használható – sőt egyes köteteket digitálisan is tudunk szolgáltatni. A helytörténeti részlegen való tájékozódáshoz kérje könyvtárosaink segítségét!

A könyvek tartalmi megoszlása: a fennmaradt állományrész elsősorban a Községi Iskola Könyvtára Nagy-Atádon; a Nagy-Atádi Állami Elemi Iskola Tanítói Könyvtára; a Nagyatádi Államilag Segélyezett Községi Polgári Fiúiskola – Ifjúsági és Tanári Könyvtára; a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek Polgári Leányiskolájának Könyvtára állományából maradt meg.
Néhány példány megmaradt a Nagy-Atádi Polgári Olvasókör Könyvtárából is.
A Megyei Könyvtártól ajándékba kapott könyvek zömében Somogyvármegye Könyvtárából valamint a Dunántúli Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság Könyvtárából származtak.
Tekintve, hogy ezek az intézmények párhuzamosan működtek – találunk jónéhány olyan kötetet, amely több egykori könyvtár állományából is fennmaradt.

Milyen könyvek ezek? Elsősorban időtálló klasszikus szépirodalmi művek, és az 1950-es évek cenzúráját túlélt szórakoztató irodalmi, vagy ismeretterjesztő-tudományos könyvek. Utóbbiak között nagy számban találunk történeti-földrajzi, néprajzi-antropológiai, történelmi-archeológiai leíró jellegű munkákat. Kifejezetten “tankönyv” viszonylag kevés maradt fenn.

(Az állományrész  részletes digitális feldolgozása és reprezentálása folyamatban van…)