HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

A helyismereti gyűjtemény az állománygyarapítás kiemelt területe. Célunk a helytörténeti anyag megőrzése, a kutató munka támogatása, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása a város és városkörnyék polgáraiban, valamint a helyi közigazgatás, oktatás, gazdasági tevékenység támogatása. Ennek megfelelően a teljességre törekedve gyűjtünk minden olyan dokumentumot, amely Nagyatád város és Belső-Somogy múltjára, jelenére és jövőjére, természeti környezetére, gazdasági és kulturális életére, földrajzára, társadalmi viszonyaira, történetére, hagyományaira, szokásaira és egyéb emlékeire vonatkozik, dokumentum típustól függetlenül. Válogatva gyűjtjük a Somogy megyére vonatkozó helyismereti anyagokat minden dokumentumtípusra kiterjedően.

A gyűjtés kiterjed a helyi vonatkozású dokumentumokra, a helyi szerzők műveire és a helyi nyomdák termékeire.

A helytörténeti részleg részét képezik a testvérvárosi kapcsolatok során ajándékként, vagy vásárlásként a könyvtárba került dokumentumok, melyek az adott helyiség történelmével, néprajzával, stb. valamint a városok közötti nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoznak, s információs értékkel bírnak az érdeklődők számára. Többes példányszám esetén a kölcsönzői vagy olvasótermi részlegbe is kerülhet a műből.

A dokumentum típusokat tekintve a legkülönfélébb dokumentumokat foglalja magába a gyűjtemény, így tartalmaz könyveket, szakdolgozatokat, helyi sajtót, helyi kisnyomtatványokat, aprónyomtatványokat, térképeket, fényképeket, képeslapokat, hanglemezeket, hangszalagokat, mikrofilmeket, videofelvételeket, önkormányzati jegyzőkönyveket, cd-ket, dvd-ket.