GYERMEKKÖNYVTÁRI GYŰJTEMÉNY

Épület: 

A gyermekkönyvtári állományt külön épületegységben, külön bejárattal érhetik el az olvasók. 1987 óta, itt, ebben a tágas, világos, boltíves belső terek jellemezte épületszárnyban fogadja a könyvtár a legkisebbeket. A folyóson ruhatár is van, ahova az iskolás csoportok lepakolhatják táskáikat.

Az állomány: 
Teljességre törekedve gyűjti az olvasótermi állományba az ifjúság számára íródott általános és szaklexikonokat, gyermekenciklopédiákat, egyes tudományágak összefoglaló műveit, kézikönyveit.

Az ifjúság számára íródott magyar nyelvű szakkönyvek közül válogatva gyűjti a tudományágak minden területéről mindazokat a kézikönyveket, ismeretterjesztő műveket, amelyek a gyerekek érdeklődését felkeltheti, tanulmányaikat, iskolai előmenetelüket elősegítheti.

Teljességre törekedve gyűjti az ifjúság számára íródott magyar és világirodalom klasszikusainak számító szépirodalmi műveket, antológiákat, kötelező olvasmányokat.

Válogatva gyűjti a kortárs gyermek és ifjúsági kiadványokból az értékesnek és fontosnak vélt magyar és világirodalmi alkotások közül a képes és mesekönyveket, ifjúsági regényeket, verseket, színműveket, gyűjteményes köteteket.