Á B M S

ÁRVAY ILONA MARGIT

Árvay Ilona Margit (1885-1965) óvónő. Somogy megyében született többgyermekes családba. Az 1862-ben megnyílt pesti kisdedóvó képzőjében szerzett oklevelet. 1907-ben a Kossuth utcában felépült új községi óvodába egyhangúan őt választották meg óvónőnek. Átélten énekelt, kiválóan hegedült. Alkotó tehetsége közismert volt a különböző életképek miatt, melyeket maga állított össze. Férje, Harsányi Antal Bővebben……

telt el a közzététel óta

BABAY JÓZSEF

Babay József (1898-1956) sikeres író. Nagyatádon született. Az elemi és polgári iskolát elvégezve, Csurgóra került a tanítóképzőbe. A pécsi jogakadémián tanulmányait abbahagyta és újságíróként kezdett el dolgozni. Anyai ágon nagybátya, egyes források szerint keresztapja volt Dolenecz József, dr. 1926-ban zongoristaként is működött Budapesten. Több lap munkatársaként jelentek meg cikkei, elbeszélései, Bővebben……

telt el a közzététel óta

MOZSGAY JÁNOS

Mozsgay János (1906-1959) kántor. Szigetváron született. 1936-­ban választással került Nagyatádra, ahol a ferences templom kántora lett. A tanítóképzőt Pécsen végezte. Felesége atádi. Csodálatos hangja volt, továbbképzésre Pestre járt a Zeneművészeti Főiskolára. Karrierjét a háború akadályozta meg. 1944-46-ig katona, illetve fogoly volt. A templomi kórus mellett iskolai énektanítást is vállalt. Az Bővebben……

telt el a közzététel óta

SZETSEY IRMA

Szetsey Irma (1910-1978) képviselő. Szetsey István, dr. ügyvéd leánya. Maga is jogot végzett Budapesten. Első férje (Thúróczy) halála után 1942-ben hazatért a szülői házba. 1944 decemberétől 1945 március végéig az ostrom alatt ő volt a „nagyasszony”, aki két segítőtársával, egylovas szekérrel, kezében fehér zászlóval kiment a város szélére a frontvonalba. Bővebben……

telt el a közzététel óta