HORVÁTH SÁNDOR, dr.

Horváth Sándor, dr. (1884-1956) filozófus, egyetemi tanár, teológus. Nagyatád szülötte. A tehetséges kisiskolást tanítói felkarolták, már lángésznek tartották. 1903-ban belépett a domonkos  rendbe.  Tanulmányait  Svájcban, a  freiburgi  egyetem teológiai karán fejezte be. 1909-ben szentelték pappá, 1913-ban avatták bölcsészdoktorrá. 1918-ig a grazi főiskolán tanított. 1918-tól 1922-ig az akkori osztrák-magyar rendtartomány főnöke Bővebben……

telt el a közzététel óta