LITS GYULA

Lits Gyula (1846-?) országgyűlési képviselő, fehér megyei földbirtokos. Simongáton született. Tanulmányait Vácon és Pesten végezte. A jogi államvizsga letétele után aljegyző 1869-­ben. 1870-75 között Budapesten tanácsjegyző; egyidejűleg a honvédséghez lépett be és huszárfőhadnagyi rangot ért el. 1875-­ben Fehér megye megválasztotta a vaáli járás főszolgabírájának, majd 1881-ben képviselővé. Több szakbizottságnak is Bővebben……

telt el a közzététel óta