Nagyatád helyi írott sajtójának rövid története 1906-2003

Nagyatád történetének két kiemelkedő korszaka volt az írott, nyomtatott sajtó tekintetében. Az első időszak az 1906-1914 közötti a helyi nyomda tulajdonosához, Benyák Jánoshoz köthető. A második korszak az 1986-os sajtótörvénnyel veszi kezdetét, ami lehetővé tette a Városi Tanácsoknak helyi folyóiratok alapítását. Az alábbi összeállításban nem szerepelnek a kifejezetten hirdető újságként funkcionáló helyben nyomott kiadványok, sem az egyházak, civil szervezetek belső használatra szánt lapjai.

 • 1906. november 1-jén indult el a Nagyatádi Hírlap: Nagyatád és vidéke társadalmi, gazdasági és szépirodalmi hetilapja, a Nagyatád és vidéke Gazdakörének hivatalos közlönye. A szerkesztők Szmodics Szilárd majd dr. Neubauer Ferenc voltak. Kiadója  Benyák János, majd 1910-től dr. Neubauer Ferenc volt.
 • 1910 januárja és októberje között jelent meg a Nagyatádi Járás: társadalmi hetilap  Szmodics Szilárd szerkesztésében.
 • 1911. január 1 és 1914 augusztus 9 között jelent meg a  Nagyatád: társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap.  A nagyatádjárási jegyzői egyesületnek hivatalos közlönye. Az Artézi Gyógyfürdő Rt. jelentős finanszírozásával működött. Főszerkesztője Wolf Jenő, 1911 október 8-tól Katona Géza; felelős szerkesztője Dr. Bienenfeld Mór volt.
 • Próbálkozások voltak az 1970-es években a helyi írott sajtó felélesztésére. A kezdő lökést a Somogyi Néplap Nagyatád c. különszáma adta a 1971 április 28-án, a várossá avatás alkalmából, amelynek szerkesztői feladatait Jávori Béla látta el.
 • Ezt követően az 1974-75-ös évből 4 lapszám maradt fenn a Nagyatád: Nagyatádi Városi Tanács Közleményei c. lapból. A kezdő számban Hamvas János utal az 1906-1914 közötti sajtóéletre, s arra is, hogy a lap címét: “Nagyatád”  Az 1911-es folyóirattól vették át. Felelős szerkesztője Kovács János volt, akinek munkáját a helyi kulturális életet akkor meghatározó személyekből válogatott szerkesztőbizottság segítette.
 • Az 1986-os új sajtótörvény lehetővé tette helyi lapok alapítását. Nagyatádon 1989 januárjában jelent meg először, akkor még a Városi Tanács VB gondozásában Nagyatád: Nagyatád közéleti lapja afféle mutatványszámként. Felelős szerkesztőnek ugyan Nagy Jenő lett megnevezve, de a lap bevezető soraiból kitűnik, hogy meg nem nevezett szerkesztőbizottság is állt a lap mögött. 1989 februárjától azután rendszeresen, havonta jelentkező folyóiratként Nagy Jenő felelős szerkesztő és Kovács Géza szerkesztő helyettes gondozásában jelent meg.
 • 1989 októberében a közelgő rendszerváltás szele már érződött a lapon is, új külsővel jelent meg, Nagyatád: a város és városkörnyék lakosságának havilapja címen. A felelős szerkesztői tisztséget Kovács Géza látta el, a laptervező eM. Soós György fényképész volt, grafikus-designerként Deák Zoltán a gimnázium tanára lett megnevezve, a technikai szerkesztést Takács Ferenc végezte. A kiadást a Városi Tanács VB vállalta magára.
 • 1990-ben lezajlott a rendszerváltás. A lap kiadását a Városi Tanács VB a Gábor Andor Városi Művelődési Központnak adta át 1990 augusztusától. Új szám azonban csak 1991 áprilisából maradt fenn a Városi Könyvtár gyűjteményében. A Nagyatádi lap: a Nagyatádi Nyilvánosságért Alapítvány lapja címmel  összesen 5 szám jelent meg. A folyóirat nem folytatta az előző lapok évfolyam számozását, hanem az I. évfolyammal indult el. A lap mögött álló csapat azonban változatlan volt. Felelős szerkesztő: Kovács Géza. Szerkesztők: Deák Zoltán, eM Soós György. A kiadó a Nagyatádi Nyilvánosságért Alapítvány megbízásából a Nagyatádi Művelődési Ház volt.
 • 1991 augusztusában Nagyatád: önkormányzati híradó címen jelent meg a helyi lap. Az első szám még Kovács Géza és Hubay Sándor szerkesztésében, majd a későbbiekben volt, hogy több felelős szerkesztő is dolgozott egy időben: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor, Nagybocskai Tamás. – 1996-ra már csak Hubay Sándor maradt egyedül.
 • 1996 februárjában változik a lap címe, arculata. Ismét szerkesztőbizottság áll mögötte Hubay Sándor, Szőke József és Pünkösd Márton személyében. A lap Nagyatádi Hírlap: közéleti havilap címen jelenik meg. (Ez évben 1996 február 12-én indult el a Nagyatádi Televízió (NTV) rendszeres adása is a Lát-Sat Kft. hálózatán.) 
 • 1997 decemberében új fejlécet kap a lap és új címen jelenik meg: Nagyatádi Hírlap: közéleti folyóirat.
 • 2001-2002-ben Ismét új címen Nagyatádi Hírlap: közéleti lap  jelent meg. A szerkesztői és kiadói feladatokat a Rinyamenti Térségfejlesztési és Információs Közhasznú Társaság (RITIN KHT.) vállalta át,  Pünkösd Márton igazgató, mint felelős vezető felügyelete mellett. A lap grafikai megjelenését, tördelőszerkesztői feladatait Keresztúri Zsolt (Kezso Design) látta el. A 2001 június 30. lapszámtól az év végig főszerkesztőnek Tóth László lett megnevezve, a sportszerkesztői feladatokat Janota Zoltán végezte. Ez volt az első olyan helyi sajtótermék, amit nem a Nagyatádi Nyomda Kft. nyomott.  A nyomdai munkákat a Mini Nyomda Kft. végezte. 
 • 2003-ban a lap szerkesztői és kiadói feladatait a Városi Könyvtár látta el, Varga Éva vezetésével. A nyomdai előkészítés Huszár Endre munkája volt.