Á B H K L M N P S T V

ÁGOSTON VENCEL

 Ágoston Vencel  (1895-1946) akvarellfestő, bodvicai születésű. Iskoláit Nagyatádon végezte. Rajztanári oklevelet a Képzőművészeti Főiskolán szerzett. Tanított Cinkotán, Egerben és Kiskunfélegyházán, majd a bajai tanítóképző tanára lett. Az 1930-as években: 1931-ben és 1935-ben Budapesten volt önálló kiállítása, majd három alkalommal Baján és helyben. A 2. világháború idején súlyos betegséget szerzett, amibe Bővebben……

telt el a közzététel óta

ÁRVAY ILONA MARGIT

Árvay Ilona Margit (1885-1965) óvónő. Somogy megyében született többgyermekes családba. Az 1862-ben megnyílt pesti kisdedóvó képzőjében szerzett oklevelet. 1907-ben a Kossuth utcában felépült új községi óvodába egyhangúan őt választották meg óvónőnek. Átélten énekelt, kiválóan hegedült. Alkotó tehetsége közismert volt a különböző életképek miatt, melyeket maga állított össze. Férje, Harsányi Antal Bővebben……

telt el a közzététel óta

ATÁDI VILMOS

Atádi Vilmos (1821-1865) újságíró, szerkesztő. Pesten ügyvédi oklevelet szerzett 1847-ben. Irodalommal foglalkozott, a Pesti Divatlapnál és a Jelenkornál dolgozott. 1848-49-ben a Népbarát újságírója. 1851-ben Vas Gerebennel Pesten a Falu Könyvének szerkesztője. Az 1850-es évek közepétől a Tisza-szabályozás irányításával megbízott gr. Andrássy Manó titkára. Munkáit közölte a Hölgyfutár, Remény, Szépirodalmi Lapok, Bővebben……

telt el a közzététel óta

BABAY JÓZSEF

Babay József (1898-1956) sikeres író. Nagyatádon született. Az elemi és polgári iskolát elvégezve, Csurgóra került a tanítóképzőbe. A pécsi jogakadémián tanulmányait abbahagyta és újságíróként kezdett el dolgozni. Anyai ágon nagybátya, egyes források szerint keresztapja volt Dolenecz József, dr. 1926-ban zongoristaként is működött Budapesten. Több lap munkatársaként jelentek meg cikkei, elbeszélései, Bővebben……

telt el a közzététel óta

HAJNAL IMRE ZÉNÓ, pater OFM

Hajnal Imre Zénó, pater OFM (1900-­1945) szerzetes, házfőnök. Erdélyben, Vaskón született. 1918-ban lett szerzetes, 1925-ben szentelték pappá. Budapest, Veszprém, Esztergom mellett egy évig missziót teljesített az USA Roebling városában, végül Nagyatádra került a rendház főnökének. A 2. világháború idején a város több hónapos ostroma miatt kitelepített lakossággal együtt menekült a Bővebben……

telt el a közzététel óta

HARSHÁZI ISTVÁN

Harsházi István (1883-1943) kocsifényező és kárpitosmester. Csurgón született. Segédként Budapesten működött. 1921­-ben alapított üzeme elismert, jó szakmunkákat készített. Az 1923. évi Faluszövetség kiállításán elismerő oklevéllel tüntették ki. Ipartestületi elöljáró. Az I. világháború alatt 48 hónapig volt az orosz fronton. Felesége Golobics Margit, két gyermekük született.

telt el a közzététel óta

HORMAY MIHÁLY, dr.

Hormay Mihály, dr. (1898-1954) tisztiorvos. Eperjesen született. 1924­-ben Budapesten avatták doktorrá. 1927-től Lábodon uradalmi, majd községi orvos. 1933-ban házasságot kötött Kogler Júliával, a Nagyatádi Takarék Pénztár igazgatójának lányával. Négy gyermekük közül kettő orvos lett. Az első világháborúban az Egyetemi Zászlóaljban harcolt (Signum Laudis kitüntetést kapott), a másodikban mint hadi orvos Bővebben……

telt el a közzététel óta

HORVÁTH KÁLMÁN DOMONKOS, pater OFM

Horváth Kálmán Domonkos, pater OFM (1885-1961) hitoktató, házfőnök. Bárdoson, Vas megyében született. 1903-ban lépett be a ferencesek rendjébe, 1907-ben tett ünnepélyes fogadalmat, 1909-ben Pozsonyban szentelték fel ferencrendi szerzetes pappá. Papi hivatását Sümegen kezdte. 1911-ben Nagyatádra került, 1916-1921 között mint házfőnök vezette a plébániát. Közreműködésének köszönhető, hogy 1923-tól a Keresztes Nővérek Bővebben……

telt el a közzététel óta

KÁRPÁTI ERNŐ

Kárpáti Ernő (1882-1939) tanár, iskolaigazgató. Tanulmányait a győri főgimnáziumban és tanítóképzőben végezte, A polgári iskolai tanárképzőt Budapesten a természettudományi szakon. 1908 decemberétől a helyi községi polgári fiúiskola tanára, 1914-től igazgató-helyettes, 1921-től nyugdíjazásig   igazgatóként   működött.  A   számtantanítás   gyökeres reformját hirdette. Egy praktikus szemléltetőeszközt szerkesztett, amely 1928-ban szabadalmat nyert. Az eszközt Csurgó, Bővebben……

telt el a közzététel óta

KISS ARISZTID ISTVÁN, pater OFM

Kiss Arisztid István, pater OFM (Pápa, Veszprém vm., 1867. aug. 9.-Andocs, 1913. ápr. 6.): hitszónok. Pápán végezte el a gimnázium alsóbb osztályait, majd 1884 augusztus 10-én belépett a Mariánus Ferences Rendtartományba. Bölcsészetet Nagyszombaton, teológiát Esztergomban és Pozsonyban hallgatott. 1890-ben szentelték áldozópappá Veszprémben. 1896-ban Székesfehérváron hitszónok, hitoktató és a Katolikus Kör titkára. Bővebben……

telt el a közzététel óta