L S

LELBACH KERESZTÉLY

Lelbach Keresztély (1860-1934) földbirtokos. Bácskában született. 1945 előtt 2743 kh. föld volt a tulajdona. Majorjai a környéken: Margit, Péter-Pál és János major. Tulajdonához tartoztak: a méntelep, a Mátyás és Korona étterem és szálloda. Kastélya a Baross utcában állt. Ő volt a katolikus templom kegyura. Nagyatádon a vasút nyugati oldalán létesített Bővebben……

telt el a közzététel óta

SASS ISTVÁN

Sass István (1860-1936) iskolaigazgató. Kenyérmezőn született, a képzőt Csurgón végezte. Működését Porrogszentkirályon kezdte el. 40 évi szolgálat után 1920-ban nyugalomba vonult. Vármegyei törvényhatósági biztos és községi képviselő testületi tag volt. A Dunántúli Evangélikus Tanító Egyesület díszoklevéllel, Darányi miniszter elismerő okirattal tüntette ki. A Dunántúli Tanító Egyesület megalapítója és elnöke és Bővebben……

telt el a közzététel óta