0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Le Li Lu

LELBACH KERESZTÉLY

Szerző: root1 Közzétéve:

Lelbach Keresztély (1860-1934) földbirtokos. Bácskában született. 1945 előtt 2743 kh. föld volt a tulajdona. Majorjai a környéken: Margit, Péter-Pál és János major. Tulajdonához tartoztak: a méntelep, a Mátyás és Korona étterem és szálloda. Kastélya a Baross utcában állt. Ő volt a katolikus templom kegyura. Nagyatádon a vasút nyugati oldalán létesített „újtelep” a Nagyatádi Szabó-féle földreformig szintén az ő birtoka volt. Az evangélikus templom építése is a nevéhez fűződik. Tisztségei: a nagyatádi ferences templom kegyura, több egyesület díszelnöke, a Járási Takarékpénztár elnöke. A konzervgyárat a tőle vásárolt telken építette Burits Pál. Fia, Pál 1945-ben meghalt. Közeli rokona Lelbach János budakeszi lakos, Mezey Mária színésznő férje. Nagynénje Lelbach Irén (1899-1988), Tescheni Albrecht főherceg felesége volt. A többi rokon Ausztriában él.

Related Szócikk