0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Ta Tr Tu

TALLIÁN ANDOR, vizeki

Tallián Andor, vizeki (1864-1940) vármegyei főjegyző, alispán, somogyi eredetű őrségi nemesi család sarja. A nemesi címet 1610-ben II. Mátyás király adományozta. A családban hat személy volt alispán. Pécsett végezte a középiskolát és a jogot. 1887-ben Tabon volt szolgabíró, 1894-ben Nagy-Atádon foglalta el a főszolgabírói hivatalt. A Polgári-iskolai Egyesület aktív tagja, Bővebben...…
telt el a közzététel óta

TALLIÁN GYULA, vizeki

Tallián Gyula, vizeki (1848-1915) somogyi főispán. Az eötvösi ágból származik. Gimnáziumi tanulmányait pécsi cisztercitáknál végezte. A jogi és államtudományi tanfolyamot elvégezve 1871-ben ügyvédi diplomát nyert Budapesten. 1870-ben Somogy megye aljegyzője. 1872-ben a nagyatádi járás szolgabírájává, 1899-ben a vármegye alispánjává lett. 1893-ban főispánná nevezték ki. Számtalan megyei egyesületnek volt vezetőségi tagja Bővebben...…
telt el a közzététel óta

TAMÁS JÓZSEF

Tamás József (1894-1954) úri szabó, közismert, tősgyökeres atádi család tagja. Édesapja Tamás Mihály (1860-1924) szabómester az Árpád utca 7. szám alatt lakott feleségével és kilenc gyermekével. József édesapjától tanulta a mesterséget. Továbbtanulva a szabás technológiáját Budapesten sajátította el. Nagyatád fő utcájában, a Baross utca 12. szám alatt nyitotta meg az Bővebben...…
telt el a közzététel óta

TRATTNER MÁTYÁS

Trattner Mátyás (1870-1920) építész, Burgenlandból származott. Atádi sógora Kun János Budapesten taníttatta. Visszatérve Nagy-Atádra létrejött a Kun és Trattner cég. Sok lakóházat és gazdasági épületet tervezett. 1903-ban már mai helyén, a Széchenyi tér 27. sz. alatt állt a Trattner ház, melyet családjának tervezett és épített, megjelenése nem hivalkodó, harmonikus. Betongyára Bővebben...…
telt el a közzététel óta

TURBÉK KÁROLY

Turbék Károly András (1938-1997), könyvtáros, könyvtárigazgató Csurgóról származott, ott is érettségizett. Jeles atlétikai és futballképességeit a fővárosban kamatoztatta. Itt szerzett géplakatos-bizonyítványt is. 1961-től Csurgón könyvtáros, könyvtárvezető. Laikusként kezdte, szakemberré vált. Tagja volt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.  A Somogy megyei területi szervezet elnöke volt.  1967-ben Szocialista kultúráért jelvénnyel tüntették ki. 1968-1997 Bővebben...…
telt el a közzététel óta