0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z

PALLAG IGNÁCZ

Pallag Ignácz (1889-1972) kéményseprő, üzletvezető. Székesfehérváron született. A tanulóidő után 1906-ban szabadult fel. Nagyatádon 1923-ban lett üzletvezető. Az első világháborúban megsebesült, 50%-os rokkant lett. 1920-ban kötött házasságot a nagyatádi Gál Juliannával. Közéleti tisztségei: az Iparkör, a Polgári Olvasókör, az Országos Keresztény Kéményseprő Egyesület tagja. Két fivére is megrokkant a háborúban.
telt el a közzététel óta

PATAKI VINCE, dr.

Pataki Vince, dr. (1901-1981) főjegyző. Lakócsán született. Iskoláit Pécsett a cisztercitáknál majd a jogi egyetemen végezte. A közigazgatásban kezdte meg működését, mint segédjegyző Nagyatádon, 1936-ban. Majd Csökölyön volt jegyző. 1941-től lett Nagyatád főjegyzője a legnehezebb időben. Az állóharc idején 1944-ben a templom kriptájából irányította a hadigondozottak segélyezését, a közigazgatást. A Bővebben...…
telt el a közzététel óta

PFEIFER IMRE

Pfeifer Imre (1866-?) épület és műlakatosmester. Felsősegesden született. Iskoláinak elvégzése után mint segéd Pesten, Szabadkán, Bécsben dolgozott. 1897-ben telepedett le Nagy-Atádon. A dohánybeváltó, az adóhivatal, a posta szakmunkáit végezte. Tagja a vármegye törvényhatósági bizottságának, a község képviselőtestületének. Elnöke volt az iparos társaskörnek, alelnöke az ipartestületnek. Nagyatádon a falusi vándorkiállításon aranyéremmel Bővebben...…
telt el a közzététel óta

POLLÁK FERENCNÉ STERN SZERÉNA

Pollák Ferencné Stern Szeréna (1896-1966) szociálpolitikus. Mint okleveles tanítónő 1918-ban belépett a tanítók szakszervezetébe és az SZDP-be. 1925-től tagja volt a főváros törvényhatósági bizottságának, ahol főleg szociálpolitikai és tanügyi kérdésekkel foglalkozott. Érdemeket szerzett a gyermekétkeztetés megszervezésében. Javaslatára indult meg a rendszeres napközitáboros gyermeknyaraltatás. 1946 és 1949 között ő volt Budapest Bővebben...…
telt el a közzététel óta

PUSKÁS LAJOS

Puskás Lajos (1923-1996) esperes. Somogyszobi vasutas-családban született, Csurgón járt középiskolába. A veszprémi papnevelő intézet után 1949-ben, Kaposváron szentelték pappá. Nagyatádra már esperesként került 1970-ben. Nyugdíjazásáig (1989) mint a város plébánosa áldozatos munkát végzett hívei és az egyházi épületek megmentése érdekében. 1994-ben „Nagyatád városáért” kitüntetésben részesült.
telt el a közzététel óta