0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z

BABAY JÓZSEF

Babay József (1898-1956) sikeres író. Nagyatádon született. Az elemi és polgári iskolát elvégezve, Csurgóra került a tanítóképzőbe. A pécsi jogakadémián tanulmányait abbahagyta és újságíróként kezdett el dolgozni. Anyai ágon nagybátya, egyes források szerint keresztapja volt Dolenecz József, dr. 1926-ban zongoristaként is működött Budapesten. Több lap munkatársaként jelentek meg cikkei, elbeszélései, Bővebben...…
telt el a közzététel óta

BAJCSI ISTVÁN

Bajcsi István (1880-1967). Testvéreivel együtt Nagyatádon született, majd édesapja mesterségét választotta. Néhai Bajcsi Imre (1844-1903) fazekasmester, gerencsér volt. A lakóház és a raktár a Petőfi utca 1-3. szám alatt volt. A használati tárgyakat, kancsókat, tálakat, köcsögöket a Széchenyi téren piaci napokon árusította a mester. (A piac a téren volt az Bővebben...…
telt el a közzététel óta

BAKÁCS TIBORNÉ, dr.

Bakács Tiborné, dr. ( – 2018) Pécsett született. A sors úgy hozta, hogy Somogy megyébe került. Az általános iskolát Csurgón és Segesden végezte, majd a középiskolai tanulmányait az Ady Endre Gimnáziumban folytatta.1963-ban érettségizett. Ezt követően 1973-tól felsőfokú általános igazgatási és pénzügyi szakon tanulmányokat folytatott.  Oklevelét 1975-ben kapta meg. 1961. július Bővebben...…
telt el a közzététel óta

BALATINECZ MIKLÓS

Balatinecz Miklós (1814-?) gazdálkodó, nemzetőr. 1848-­ban községi bíró, a földosztást vezette. 34 évesen nemzetőr volt a forradalomban. A leszármazottak: iparosok és értelmiségiek
telt el a közzététel óta

BÁNHIDI (BURICS) LÁSZLÓ

Bánhidi (Burics) László (1896–­1949) polgári iskola igazgató. Középiskolai tanárként került a nagyatádi fiú iskolához, 1938-1949-ig volt a polgári iskola igazgatója. Mint  közéleti ember több egyesületnél tevékenykedett. Az Uj Somogyban jelentek meg sportcikkei, és különböző kiadványokban szociográfiái. Nagyatád    nagyközség    múltja   és jelene címen 1933-ban megírta a város monográfiáját. 1999-ben halálának 50. Bővebben...…
telt el a közzététel óta

BÁNHIDI ENDRE, dr.

Bánhidi Endre, dr. (1928-1996) orvos, a pécsi Tüdőgyógyin­tézetben. Bánhidi (Burics) László fia. Született: Nagyatádon. Iskoláit helyben és Pécsett végezte. Felesége: Dr. Székesi Mar­git, gyermekei: Dr. Bánhidi Judit (Dr. Szentkirályi Lászlóné) és Dr. Bánhidi Eszter. Apa és fia a nagyatádi köztemetőben, közös sírban nyugszanak.
telt el a közzététel óta

BARAKONYI KÁROLYNÉ

Barakonyi Károlyné (1876-­1956). Ősei lengyelek voltak, családja a Felvidékről került Nagyatádra. A helyi Keresztény Nőegylet elnöknője, mely 1915-ben alakult. Az egyesület 200 taggal működött. Az egylet 15-20 szegényt részesített 5-10 pengő havi segélyben. Gyorssegélyeket osztott, karácsonykor élelmet, ruhát, pénzt kaptak a rászorulók. A tagok állandóan dolgoztak, ruhaneműt varrtak, javítottak. Beindították Bővebben...…
telt el a közzététel óta

BÁRÁNY KÁROLY

Bárány Károly (1902-1963) műszerész. Nagyatád első elektro-szakembereinek egyike. 1945 előtt saját gyártású rádióit is árusította üzletében. Fiával, Lászlóval ők szerelték az első TV-antennákat. A Mándy­-kastélyt is ők villamosították.
telt el a közzététel óta

BÁRÁNY SÁNDOR, RENDESI

Bárány Sándor, rendesi (1878-1931) főszolgabíró, országgyűlési képviselő. Igalban született, iskoláit Nagykanizsán és Budapesten végezte. Jogot tanult a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Pályáját 1899-ben kezdte Szigetváron és Tabon. 1913-ban a nagyatádi járás főszolgabírója lett. 1924-től a nagyatádi kerület országgyűlési képviselőjének választották meg. A képviselőház ülésein számos alkalommal tartott beszédet. 1924-ben Vízvár község Bővebben...…
telt el a közzététel óta

BARTHA JÓZSEF

Bartha József (1885-? ) igazgató. A képzőt Csáktornyán végezte. Működését 1908-ban kezdte. 1919-ben került Nagyatádra. 1923 óta az elemi iskola vezetője. A Járási Tanító Egyesület elnöke, az ipari iskola igazgatója és óraadója volt. 10 évig a Hitel-szövetkezet, 4 évig a Hangya ügyvezetője. 11 hónapig  az orosz  fronton  harcolt, 1915-ben fogságba Bővebben...…
telt el a közzététel óta