0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z

MAGYAR VINCE, dr.

Magyar Vince, dr. (1921-1996) főorvos, ősi tanítócsaládban született. Diplomáját Pécsett szerezte 1944-ben. 1948-ban a pécsi Sebészeti Klinikán szakorvosi vizsgát tett. 1949-től nyugdíjazásáig 1989-ig Nagyatádon községi, körzeti, üzemi főorvos. 1954-től 5 évig a helyi bőr és nemibeteg-gondozó intézetet vezette. 1958-tól sebészeti szakrendelést látott el, a szülőotthonban rendszeresen dolgozott. 1965-től igazságügyi orvosszakértő, Bővebben...…
telt el a közzététel óta

MALACHOWSKY LÁSZLÓ

Malachowsky László (1882-?) járásbíró. Kolozsváron született 1882-ben, ott járt középiskolába. Jogi tanulmányait is ott végezte, diplomája is onnan való. 1919-ben került Kaposvárra a törvényszékre. 1921-ben Kiszely után Nagyatádon járásbíró, 1926-tól járásbíróság elnöke. Társadalmi tisztségei: Köztisztviselők Társkörének elnöke, Polgári Lövészegyleti elnök, Turul Sportegyleti elnök. Az első világháborúban a déli fronton küzdött, Bővebben...…
telt el a közzététel óta

MÁNDY SÁNDOR, dr.

Mándy Sándor, dr. kántorjánosi (1885-1955) földbirtokos, országgyűlési képviselő. Elődei a szatmár megyei Kántorjánosiból származtak. A nemességet 1896-ban M. Ignác kapta (1837-1912). Az apa M. Sámuel 1930-ben felsőházi tag volt. M. Sándor jogot és gazdasági egyetemet végzett Budapesten, Pécsett és Bonnban. Németországban és Angliában gyakornok volt. Uradalma: Fülecs, Simongát, Nagykorpád: 16 Bővebben...…
telt el a közzététel óta

MATÁN ISTVÁN

Matán István (1899-1981) gazdálkodó, a Konzervgyár egyik alapítója. A savanyító és aszaló munkálatokat Ötvöskónyiban kezdte. 1941-ben Burits Pál kezdeményezésére és anyagi támogatásával megalakult a Nagyatádi Konzervipar Kft. Az alapítók: Járási Takarék Pénztár, Burits Pál, Matán István és a Szabó-Burits cég nevében: Szabó Kálmán. A Kft. a mai Konzervgyár elődje volt.
telt el a közzététel óta

MAYER ISTVÁN

Mayer István (1872-1949) órás és ékszerész, a Csallóközben született Somorján. Sikeresen végezte el az elemi és polgári iskolát. Édesapja Mayer Károly órásmester mellett kezdte el tanulni az órásipart. Mint segéd Pozsony, Salgótarján, Magyaróvár, Kaposvár, Budapest, Bécs legjobb mestereinél gyarapította ismereteit. 1898-ban önállósította magát és Nagy-Atádon megnyitotta üzletét a Széchenyi tér Bővebben...…
telt el a közzététel óta

MAYER VILMOS

Mayer Vilmos (1910-1958) kertész. Édesapja Mayer András híres kertépítő a századfordulón, ő tervezte a nagyatádi parkot. Kertészetük a Kassai utcában volt, ma a Kórház áll területükön. Fia: Vilmos Nagyatád után Budapesten tanult. Művészi fokon vezette virágkertészetét, ő vezette be a virágszőnyeg technikát. Gyakornokokat is oktatott – magas szinten. A város Bővebben...…
telt el a közzététel óta

MEZEY KÁROLY

Mezey Károly (1874-1951) szabómester. Iparos családból származott. Vándorlegényként járta be Európát, hogy a szabó szakmát tökéletesen elsajátítsa. Budapesten volt segéd. Tehetségét a Katolikus Legényegylet támogatta. Ösztöndíjjal előbb Münchenben dolgozott 2 és fél évet, megtanult németül. Majd megpályázta a párizsi világkiállítást, ahol felöltőjével második díjat nyerte Néhány év franciaországi tartózkodás után Bővebben...…
telt el a közzététel óta

MIKE IMRE, dr.

Mike Imre, dr. (1869-1957) közjegyző, Hódmezővásárhelyen született. A jogot Budapesten végezte, 1893-ban doktorált, 1896-ban szerzett bírói oklevelet. Budapesten a IV-V-VI. kerületben alkalmazták. 1907-ben, mint aljárásbírót Nagyatád közjegyzőjévé nevezték ki. Aktívan részt vett a község életében. Megbízatásai: a pécsi közjegyzői kamara választmányának tagja, a közjegyzők nyugdíjintézete döntőbizottságának tagja, adó felszámolási bizottság Bővebben...…
telt el a közzététel óta

MOZSGAY JÁNOS

Mozsgay János (1906-1959) kántor. Szigetváron született. 1936-­ban választással került Nagyatádra, ahol a ferences templom kántora lett. A tanítóképzőt Pécsen végezte. Felesége atádi. Csodálatos hangja volt, továbbképzésre Pestre járt a Zeneművészeti Főiskolára. Karrierjét a háború akadályozta meg. 1944-46-ig katona, illetve fogoly volt. A templomi kórus mellett iskolai énektanítást is vállalt. Az Bővebben...…
telt el a közzététel óta

MUDIN IMRE

Mudin Imre (1887-1918) tanár, olimpikon, országos bajnok. Kétegyházán született, Budapesten tanult. Már 18 évesen a sport élvonalához tartozott. A MAC Ausztriában, Németországban aranyérmek sorát nyerte. Atlétikában sokszoros magyar bajnok. Nagyatádra 1911-ben, a főiskola  elvégzése után került, számtan-természettan tanárként. Mellette kiváló sportszervező és újságíró volt. 1912-ben a stockholmi olimpián súlylökésben 6. Bővebben...…
telt el a közzététel óta