KARBUCZKY JÓZSEF

Karbuczky József (1864-1936) községi bíró volt 20 éven át Nagyatádon. Gyöngyösön született, az asztalosipart itt helyben tanulta, a céhben szabadult fel. 1908-tól önálló mesterként dolgozott. Az első világháború alatt közellátási biztos volt és a járás közélelmezését vezette. A kisbirtokos osztály érdekeit képviselő Gazdakör elnöke, az Egységpárt alelnöke, majd választási alelnök Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KÁRPÁTI ERNŐ

Kárpáti Ernő (1882-1939) tanár, iskolaigazgató. Tanulmányait a győri főgimnáziumban és tanítóképzőben végezte, A polgári iskolai tanárképzőt Budapesten a természettudományi szakon. 1908 decemberétől a helyi községi polgári fiúiskola tanára, 1914-től igazgató-helyettes, 1921-től nyugdíjazásig   igazgatóként   működött.  A   számtantanítás   gyökeres reformját hirdette. Egy praktikus szemléltetőeszközt szerkesztett, amely 1928-ban szabadalmat nyert. Az eszközt Csurgó, Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KENÉZ SÁNDOR

Kenéz Sándor (1910-1979) ref. lelkipásztor. Dabon született, Pápán érettségizett és a teológiát is ott végezte. 1935-ben egy évig ösztöndíjasként Skóciában tanult. Nagyatádra 1940-ben került az új templomba, melynek ő volt az első papja. A háború alatt, mint Nagyatád „Wallenberge”, sok zsidót mentett egyházi igazolással. 1945 után az összedőlt templomot az Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KISASSZONDY (KNAPP) JÁNOS

Kisasszondy (Knapp) János (1895-­1966) tanár. (Korabeli forrásokban Kisasszondi-ként írják. Az Életrajzi kislexikon szócikkében Kisasszondy-ként szerepelt.) Atádi családból származott. (Elődei feltételezhetően a XVIII. században a németországi Hessen tartományból települtek át Somogy vármegyébe. Az 1794-95. évi nemzetiségi összeíráson 86 német család felsorolásában a Knapp név is olvasható.) 1928-tól a polgári fiúiskola matematika-fizika Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KISZELY LÁSZLÓ, dr.

Kiszely László, dr. járásbíró, a Pest vidéki Királyi Törvényszék aljegyzője, a VI. ker. járásbíróság alábírja. 1890-ben helyben parkalapító. 1898-ban a Győri Királyi Ítélőszék alábírja. 1899-1921-ig volt a Nagyatádi Járásbíróság vezetője. Segítségével ezalatt épült a mai Városi Bíróság épülete 1913-ban. 1921 után a pécsi ítélőházhoz került. Elkötelezettsége Nagyatádon közismert volt, utcát Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KLISZ ISTVÁN

Klisz István (1900-1981) elemi népiskolai tanulmányait Nagyatádon és Csurgón végezte. Tanítói oklevelét 1920 július 11-­én  szerezte  meg. 1922-ben kinevezést nyert a szentlászlópusztai  római  katolikus  elemi  népiskolába,  melyet 1898-ban  Festetics  Tasziló herceg építtetett. Az egy tanerős intézményben az I-VI. vegyes osztályt tanította évtizedeken át becsülettel és hűséggel. Népművelési előadásokat tartott, műkedvelő Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KÓCZIÁN GÉZA, dr. trencséni

Kóczián Géza, dr. trencséni (1942-1987) gyógyszerész, népi orvoslás kutató. A nagyatádi Központi gyógyszertár vezetője volt haláláig. Gyógyszerész dinasztia leszármazottja, nagy műveltségű kutató. Doktori disszertációjának 3 kötete 1050 oldalt tett ki. Tisztségei: A Magyar Biológiai Társaság pécsi csoportjának alapító tagja, a Gyógyszerészeti Társaság Somogy Megyei Szervezetének alelnöke. Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KOGLER BÉLA

Kogler Béla (1880-1970) a Nagyatádi Takarék Rt. elnök igazgatója. Tapolcán született, Zalaegerszegen érettségizett. 1907-ben került Nagyatádra mint főkönyvelő. 1914-ben behívták háborús szolgálatra, négy év után főhadnagyként szerelt le. Megjárta Szerbia és Olaszország harctereit. A háború utáni összeomláskor hősies küzdelemmel szervezte újjá a bank életét. A település társadalmi életében tevékeny részt Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KOMMEN ELEK, dr.

Kommen Elek, dr. (1868-1923) ügyvéd. Nagy-Atádon született. Az egyetemet Budapesten végezte, 1893-ban ügyvédi irodát nyitott. A Somssich és Széchenyi családok jogtanácsosa volt. Ügyvédbojtárokat foglalkoztatott irodájában, akik idővel a környék neves ügyvédei lettek. A Járási Takarékpénztár és a Római Katolikus Egyház ügyésze volt. Egyúttal a vármegye törvényhatóságának bizottsági tagja is. Az Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KÖNŐZSY (SENKÁR) LAJOS, dr.

Könőzsy (Senkár) Lajos, dr. (1915-1948). Nagyatádon született. Iskoláit a helybeli Elemi Népiskolában kezdte. Az esztergomi bencés gimnáziumban folytatta tanulmányait, innen került az esztergomi kis szemináriumba. Kitüntetéses érettségivel 1933-ban, az akkori Főpásztor a Budapesti Hittudományi Karra küldte a tehetséges fiatalembert. Egyetemi évei alatt a legabsztraktabb kérdések érdekelték. Elemi erővel vonzódott a Bővebben...…
telt el a közzététel óta