0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Le Li Lu

LELBACH KERESZTÉLY

Lelbach Keresztély (1860-1934) földbirtokos. Bácskában született. 1945 előtt 2743 kh. föld volt a tulajdona. Majorjai a környéken: Margit, Péter-Pál és János major. Tulajdonához tartoztak: a méntelep, a Mátyás és Korona étterem és szálloda. Kastélya a Baross utcában állt. Ő volt a katolikus templom kegyura. Nagyatádon a vasút nyugati oldalán létesített Bővebben...…
telt el a közzététel óta

LITS GYULA

Lits Gyula (1846-?) országgyűlési képviselő, fehér megyei földbirtokos. Simongáton született. Tanulmányait Vácon és Pesten végezte. A jogi államvizsga letétele után aljegyző 1869-­ben. 1870-75 között Budapesten tanácsjegyző; egyidejűleg a honvédséghez lépett be és huszárfőhadnagyi rangot ért el. 1875-­ben Fehér megye megválasztotta a vaáli járás főszolgabírájának, majd 1881-ben képviselővé. Több szakbizottságnak is Bővebben...…
telt el a közzététel óta

LUDÁN IMRE

Ludán Imre (Abaliget, 1931-04-25 –  Nagyatád, 2011-03-18)  Ludán Imre szegény családba született. Gyermekkorát meghatározta, hogy faesztergályosként dolgozó édesapja 1941-ben elhunyt. Ezután édesanyja egyedül nevelte őt és nővérét. Az iskolában kiváló eredményeket ért el, ezért az abaligeti egyházközösség ösztöndíjat biztosított számára, mely lehetővé tette, hogy Pécsen gimnáziumba járhasson. Tanulmányait továbbra is Bővebben...…
telt el a közzététel óta

LUDÁN IMRÉNÉ

Ludán Imréné ( Somogyi Margit Mária) (Kaposvár, 1932-08-08 –  Nagyatád, 2020-07-30) Gyermekkorát Nagyatádon töltötte. Szülei nagyatádi iparos emberek voltak: édesanyja női szabóvarrónő, apja szíjgyártó. Alapfokú iskoláit Nagyatádon végezte, majd Pécsre került gimnáziumba. Mindig is érdekelte a tanítás és szerette a gyerekeket, ezért érettségi után a Pécsi Tanárképző Főiskolát választotta, ahova Bővebben...…
telt el a közzététel óta