KÓCZIÁN GÉZA, dr. trencséni

Kóczián Géza, dr. trencséni (1942-1987) gyógyszerész, népi orvoslás kutató. A nagyatádi Központi gyógyszertár vezetője volt haláláig. Gyógyszerész dinasztia leszármazottja, nagy műveltségű kutató. Doktori disszertációjának 3 kötete 1050 oldalt tett ki. Tisztségei: A Magyar Biológiai Társaság pécsi csoportjának alapító tagja, a Gyógyszerészeti Társaság Somogy Megyei Szervezetének alelnöke. Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KOGLER BÉLA

Kogler Béla (1880-1970) a Nagyatádi Takarék Rt. elnök igazgatója. Tapolcán született, Zalaegerszegen érettségizett. 1907-ben került Nagyatádra mint főkönyvelő. 1914-ben behívták háborús szolgálatra, négy év után főhadnagyként szerelt le. Megjárta Szerbia és Olaszország harctereit. A háború utáni összeomláskor hősies küzdelemmel szervezte újjá a bank életét. A település társadalmi életében tevékeny részt Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KOMMEN ELEK, dr.

Kommen Elek, dr. (1868-1923) ügyvéd. Nagy-Atádon született. Az egyetemet Budapesten végezte, 1893-ban ügyvédi irodát nyitott. A Somssich és Széchenyi családok jogtanácsosa volt. Ügyvédbojtárokat foglalkoztatott irodájában, akik idővel a környék neves ügyvédei lettek. A Járási Takarékpénztár és a Római Katolikus Egyház ügyésze volt. Egyúttal a vármegye törvényhatóságának bizottsági tagja is. Az Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KÖNŐZSY (SENKÁR) LAJOS, dr.

Könőzsy (Senkár) Lajos, dr. (1915-1948). Nagyatádon született. Iskoláit a helybeli Elemi Népiskolában kezdte. Az esztergomi bencés gimnáziumban folytatta tanulmányait, innen került az esztergomi kis szemináriumba. Kitüntetéses érettségivel 1933-ban, az akkori Főpásztor a Budapesti Hittudományi Karra küldte a tehetséges fiatalembert. Egyetemi évei alatt a legabsztraktabb kérdések érdekelték. Elemi erővel vonzódott a Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KOSSA JÁNOS ZOLTÁN

Kossa János Zoltán (1875-?) sütőmester. Cegléden született és ugyanitt szabadult. Budapest, Szeged, Kolozsvár, Szolnok kiváló mestereinél gyarapította szakismereteit. Kenyérsütödéjét 1910-ben alapította. Egy segédet, két tanoncot foglalkoztatott. A világháborúban 7 hónapot az olasz és orosz fronton töltött. 1910-ben feleségül vette Pálffy Máriát.
telt el a közzététel óta

KOVÁCS FERENC

Kovács Ferenc (1894-1963} kötélgyártó mester. A családi szakmát választotta és művelte. 1914-től 1917-­ig 39 hónapig szolgált a 4. hidász zászlóaljnál. Rendelésre vállalta gyáraknak, üzemeknek, egyéneknek kötéllel való szakszerű felszerelését. A simongáti béruradalomnak 20 éven át 1917-től 1937-ig kötélárumunkát végzett. Raktári készlete bőséges volt, a környéken rendszeresen vásározott. Művészi színvonalon tervezte Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KOVÁCS KÁROLY KALLISZT, pater OFM

Kovács Károly Kalliszt, pater OFM (1887-1937) ferences házfőnök. Buda­pesten született, Pozsonyban szentelték pappá 1910-ben. Fiatalon került Nagyatádra a ferences rendházba. 1933-36-ig a rendház vezetője volt. A polgári fiúiskolában 12 évig hittant oktatott, a katolikus elemi és polgári leányiskolában pedig igazgató volt. A Mária Kongregáció egyházi elnöke és a cserkészcsapat vezetője Bővebben...…
telt el a közzététel óta

KOVÁTS DÉNES, dr., vitéz

Kováts Dénes, dr., vitéz (1886­-1970) járási főszolgabíró. Kaposvári vasutas gyermeke. Kiváló diákként került a fővárosi jogi egyetemre, ott diplomázott. Munkáját a Somogy megyei alispáni hivatalban kezdte. 1914-ben bevonult, és mint tartalékos zászlós a szerb és orosz frontokon küzdött. 1915-ben orosz fogságba került, 5 év múlva térhetett haza. Érdemeiért Nagy Ezüst Bővebben...…
telt el a közzététel óta