0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z

KÖNŐZSY (SENKÁR) LAJOS, dr.

Szerző: root1 Közzétéve:

Könőzsy (Senkár) Lajos, dr. (1915-1948). Nagyatádon született. Iskoláit a helybeli Elemi Népiskolában kezdte. Az esztergomi bencés gimnáziumban folytatta tanulmányait, innen került az esztergomi kis szemináriumba. Kitüntetéses érettségivel 1933-ban, az akkori Főpásztor a Budapesti Hittudományi Karra küldte a tehetséges fiatalembert. Egyetemi évei alatt a legabsztraktabb kérdések érdekelték. Elemi erővel vonzódott a filozófiához és a dogmatikához. Disszertációját latinul írta meg és Summa Cum Laude diplomájával doktorált. 1939 június 18-án – még mint kiskorút – pápai engedéllyel szentelték pappá. Primíciáját Nagyatádon tartotta Péter és Pál ünnepén. Rövidebb lelkipásztori munkák után Rómába került, majd dinamikus papi tevékenység következett. A hittanárok egyesületének titkára, majd a Jozefinum igazgatója lett. Hittanárként működött a budai Árpád Gimnáziumban. 1945-től a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban a diák-szociális ügyekkel foglalkozott. 1948-ban a hercegprímással fennálló kapcsolatai miatt többször kihallgatták és a korabeli gyakorlatnak megfelelően súlyosan bántalmazták. Gyógyíthatatlan belső vérzések következtében 33. életévének betöltése előtt visszaadta lelkét Teremtőjének.

Related Szócikk