0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z

MAYER ISTVÁN

Szerző: root1 Közzétéve:

Mayer István (1872-1949) órás és ékszerész, a Csallóközben született Somorján. Sikeresen végezte el az elemi és polgári iskolát. Édesapja Mayer Károly órásmester mellett kezdte el tanulni az órásipart. Mint segéd Pozsony, Salgótarján, Magyaróvár, Kaposvár, Budapest, Bécs legjobb mestereinél gyarapította ismereteit. 1898-ban önállósította magát és Nagy-Atádon megnyitotta üzletét a Széchenyi tér 21. sz. alatt. 1916-18 között katonai szolgálatot teljesített. Kora fiatalságából részt vett az iparos-mozgalmakban és tevékenyen a nagyatádi társadalmi életben is. A helyi ipartestületnek elnöke, az iparoskörnek alelnöke, majd az iparostanonc-iskola felügyelő-bizottságának is elnöke volt. 1919-től a község pénztárnoka és a polgári iskola gondnoka lett. Az IPOSZ-tól elismert oklevelet kapott.

Related Szócikk