BÁNHIDI (BURICS) LÁSZLÓ

Bánhidi (Burics) László (1896–­1949) polgári iskola igazgató. Középiskolai tanárként került a nagyatádi fiú iskolához, 1938-1949-ig volt a polgári iskola igazgatója. Mint  közéleti ember több egyesületnél tevékenykedett. Az Uj Somogyban jelentek meg sportcikkei, és különböző kiadványokban szociográfiái. Nagyatád    nagyközség    múltja   és jelene címen 1933-ban megírta a város monográfiáját. 1999-ben halálának 50. Bővebben……

telt el a közzététel óta

GORICZKY NÁNDOR

Goriczky Nándor (1885-1941), 1921 óta főjegyző volt Nagyatádon. Iskoláit Csurgón és Pécsett végezte. Közigazgatási pályáját Berzencén és Csurgón kezdte meg. Mint zászlós a volt cs. és kir. 76. gyalogezredhez került. 1914 novemberében megsebesült. 1916 októberében az olasz frontra vezényelték, géppuskásként harcolt. Vitéz magatartásáért a Magyar Nagy és Kis Ezüst Vitézségi Bővebben……

telt el a közzététel óta

KÁRPÁTI ERNŐ

Kárpáti Ernő (1882-1939) tanár, iskolaigazgató. Tanulmányait a győri főgimnáziumban és tanítóképzőben végezte, A polgári iskolai tanárképzőt Budapesten a természettudományi szakon. 1908 decemberétől a helyi községi polgári fiúiskola tanára, 1914-től igazgató-helyettes, 1921-től nyugdíjazásig   igazgatóként   működött.  A   számtantanítás   gyökeres reformját hirdette. Egy praktikus szemléltetőeszközt szerkesztett, amely 1928-ban szabadalmat nyert. Az eszközt Csurgó, Bővebben……

telt el a közzététel óta

KISASSZONDY (KNAPP) JÁNOS

Kisasszondy (Knapp) János (1895-­1966) tanár. (Korabeli forrásokban Kisasszondi-ként írják. Az Életrajzi kislexikon szócikkében Kisasszondy-ként szerepelt.) Atádi családból származott. (Elődei feltételezhetően a XVIII. században a németországi Hessen tartományból települtek át Somogy vármegyébe. Az 1794-95. évi nemzetiségi összeíráson 86 német család felsorolásában a Knapp név is olvasható.) 1928-tól a polgári fiúiskola matematika-fizika Bővebben……

telt el a közzététel óta

KOVÁCS KÁROLY KALLISZT, pater OFM

Kovács Károly Kalliszt, pater OFM (1887-1937) ferences házfőnök. Buda­pesten született, Pozsonyban szentelték pappá 1910-ben. Fiatalon került Nagyatádra a ferences rendházba. 1933-36-ig a rendház vezetője volt. A polgári fiúiskolában 12 évig hittant oktatott, a katolikus elemi és polgári leányiskolában pedig igazgató volt. A Mária Kongregáció egyházi elnöke és a cserkészcsapat vezetője Bővebben……

telt el a közzététel óta

MAYER ISTVÁN

Mayer István (1872-1949) órás és ékszerész, a Csallóközben született Somorján. Sikeresen végezte el az elemi és polgári iskolát. Édesapja Mayer Károly órásmester mellett kezdte el tanulni az órásipart. Mint segéd Pozsony, Salgótarján, Magyaróvár, Kaposvár, Budapest, Bécs legjobb mestereinél gyarapította ismereteit. 1898-ban önállósította magát és Nagy-Atádon megnyitotta üzletét a Széchenyi tér Bővebben……

telt el a közzététel óta

ROTTER BERNÁT

Rotter Bernát (1858-1916) kereskedő és üzemtulajdonos. Nagyatádon született. Édesapja Rotter Dávid (1821-1898), édesanyja Hausner Katalin (1829-1893). Rotter Bernát a nagyatádi polgári fiúiskola lelkes támogatója volt. A szervezés munkájában részt vett a főszolgabíró, a főjegyző, a bíró mellett. A Rotter Bernát-féle nagyatádi lakatos és lemezárugyár 1909-ban alakult. Gyártási ágai felölelték az Bővebben……

telt el a közzététel óta

SINKOVITS MÁRIA

Sinkovits Mária (1890-1971) tanárnő. Pozsonyban született, domonkos szerzeteseknél tanult Kőszegen, maga is szerzetesnek készült. Törékenysége nem bírta a nehéz feltételeket. Édesanyja és nővére Atádon éltek, hozzájuk jött. 1936-tól nyugdíjazásáig magyar nyelv és irodalmat és sok mást is tanított a polgári fiúiskolában. Nő létére nagy tekintélye volt a fiúk előtt, értékelték Bővebben……

telt el a közzététel óta

SZMODICS SZILÁRD

Szmodics Szilárd (1877-1916) tanár, polgári iskolai igazgató. 1903 augusztus 20-án Nagy-Atád polgárainak meghívására polgári fiú és leányiskola szervezését vállalta. Azonban nemcsak az iskoláért tevékenykedett, hanem Nagyatád fejlődéséért is. Az I. világháború a további terveit megakadályozta. 1914 november 14-én vonult be Pécsre, ahonnan a déli, majd az északi harctérre vezényelték. 1916 Bővebben……

telt el a közzététel óta

TALLIÁN ANDOR, vizeki

Tallián Andor, vizeki (1864-1940) vármegyei főjegyző, alispán, somogyi eredetű őrségi nemesi család sarja. A nemesi címet 1610-ben II. Mátyás király adományozta. A családban hat személy volt alispán. Pécsett végezte a középiskolát és a jogot. 1887-ben Tabon volt szolgabíró, 1894-ben Nagy-Atádon foglalta el a főszolgabírói hivatalt. A Polgári-iskolai Egyesület aktív tagja, Bővebben……

telt el a közzététel óta