0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Ta Tr Tu

TALLIÁN ANDOR, vizeki

Szerző: root1 Közzétéve:

Tallián Andor, vizeki (1864-1940) vármegyei főjegyző, alispán, somogyi eredetű őrségi nemesi család sarja. A nemesi címet 1610-ben II. Mátyás király adományozta. A családban hat személy volt alispán. Pécsett végezte a középiskolát és a jogot. 1887-ben Tabon volt szolgabíró, 1894-ben Nagy-Atádon foglalta el a főszolgabírói hivatalt. A Polgári-iskolai Egyesület aktív tagja, érdeme, hogy a polgári fiúiskola 1903-ban megnyílt. 1902-ben vármegyei főjegyzővé nevezték ki. 1918-ban megkapta a Hadi Érdemkeresztet. 1919-ben választották alispánná, 10 évig látta el a hivatalt. Számtalan megyei egyesületnek örökös tagja és elnöke volt. 1913 január 2-án tartott díszgyűlésen a nagyközség Nagyatád díszpolgárává választotta. A hagyománytisztelet alapján városunk képviselő-testülete 1993 február 23-i ülésén közterületet, utcát nevezett el róla. Az egykori Ságvári utca a Tallián utca nevet viseli.

Related Szócikk