MALACHOWSKY LÁSZLÓ

Malachowsky László (1882-?) járásbíró. Kolozsváron született 1882-ben, ott járt középiskolába. Jogi tanulmányait is ott végezte, diplomája is onnan való. 1919-ben került Kaposvárra a törvényszékre. 1921-ben Kiszely után Nagyatádon járásbíró, 1926-tól járásbíróság elnöke. Társadalmi tisztségei: Köztisztviselők Társkörének elnöke, Polgári Lövészegyleti elnök, Turul Sportegyleti elnök. Az első világháborúban a déli fronton küzdött, Bővebben……

telt el a közzététel óta

SZETSEY IRMA

Szetsey Irma (1910-1978) képviselő. Szetsey István, dr. ügyvéd leánya. Maga is jogot végzett Budapesten. Első férje (Thúróczy) halála után 1942-ben hazatért a szülői házba. 1944 decemberétől 1945 március végéig az ostrom alatt ő volt a „nagyasszony”, aki két segítőtársával, egylovas szekérrel, kezében fehér zászlóval kiment a város szélére a frontvonalba. Bővebben……

telt el a közzététel óta

TALLIÁN ANDOR, vizeki

Tallián Andor, vizeki (1864-1940) vármegyei főjegyző, alispán, somogyi eredetű őrségi nemesi család sarja. A nemesi címet 1610-ben II. Mátyás király adományozta. A családban hat személy volt alispán. Pécsett végezte a középiskolát és a jogot. 1887-ben Tabon volt szolgabíró, 1894-ben Nagy-Atádon foglalta el a főszolgabírói hivatalt. A Polgári-iskolai Egyesület aktív tagja, Bővebben……

telt el a közzététel óta

TALLIÁN GYULA, vizeki

Tallián Gyula, vizeki (1848-1915) somogyi főispán. Az eötvösi ágból származik. Gimnáziumi tanulmányait pécsi cisztercitáknál végezte. A jogi és államtudományi tanfolyamot elvégezve 1871-ben ügyvédi diplomát nyert Budapesten. 1870-ben Somogy megye aljegyzője. 1872-ben a nagyatádi járás szolgabírájává, 1899-ben a vármegye alispánjává lett. 1893-ban főispánná nevezték ki. Számtalan megyei egyesületnek volt vezetőségi tagja Bővebben……

telt el a közzététel óta