0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Ta Tr Tu

TALLIÁN GYULA, vizeki

Szerző: root1 Közzétéve:

Tallián Gyula, vizeki (1848-1915) somogyi főispán. Az eötvösi ágból származik. Gimnáziumi tanulmányait pécsi cisztercitáknál végezte. A jogi és államtudományi tanfolyamot elvégezve 1871-ben ügyvédi diplomát nyert Budapesten. 1870-ben Somogy megye aljegyzője. 1872-ben a nagyatádi járás szolgabírájává, 1899-ben a vármegye alispánjává lett. 1893-ban főispánná nevezték ki. Számtalan megyei egyesületnek volt vezetőségi tagja és elnöke. Nagyatádon egykor utcát neveztek el róla, a mai Korányi utca viselte nevét. A kutasi családi kriptába helyezték örök nyugalomra.

Related Szócikk