ATÁDI VILMOS

Atádi Vilmos (1821-1865) újságíró, szerkesztő. Pesten ügyvédi oklevelet szerzett 1847-ben. Irodalommal foglalkozott, a Pesti Divatlapnál és a Jelenkornál dolgozott. 1848-49-ben a Népbarát újságírója. 1851-ben Vas Gerebennel Pesten a Falu Könyvének szerkesztője. Az 1850-es évek közepétől a Tisza-szabályozás irányításával megbízott gr. Andrássy Manó titkára. Munkáit közölte a Hölgyfutár, Remény, Szépirodalmi Lapok, Bővebben……

telt el a közzététel óta

BARAKONYI KÁROLYNÉ

Barakonyi Károlyné (1876-­1956). Ősei lengyelek voltak, családja a Felvidékről került Nagyatádra. A helyi Keresztény Nőegylet elnöknője, mely 1915-ben alakult. Az egyesület 200 taggal működött. Az egylet 15-20 szegényt részesített 5-10 pengő havi segélyben. Gyorssegélyeket osztott, karácsonykor élelmet, ruhát, pénzt kaptak a rászorulók. A tagok állandóan dolgoztak, ruhaneműt varrtak, javítottak. Beindították Bővebben……

telt el a közzététel óta

FAZEKAS FERENC

Fazekas Ferenc (1883-1945) kékfestő iparos és textil-nagykereskedő. Pécsett érettségizett, majd a műegyetem hallgatója volt. Később átvette a családi üzletet, amelyet apja, Feiglstok Zsigmond alapított. Ez adja meg a gazdasági felvirágzást a család számára. Innen a befektetés a textilkereskedelembe. A divatáruházat 1876-ban nyitották meg Nagy-Atádon. Az 1938-­as év végi leltár szerint Bővebben……

telt el a közzététel óta

FRELLER ANDOR, dr.

FRELLER ANDOR, dr. (1905-1957) ügyvéd, Csabrendeken született. Iskoláit szülőfalujában és Sümegen végezte el. A keszthelyi  premontrei-rend katolikus főgimnáziumában érettségizett. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán folytatta. Tanárai voltak Szekfű Gyula, Hóman Bálint, Timon Ákos. Két évig Keszthelyen, majd 1930-tól 1933-ig Nagyatádon Dr. Steiner Béla irodájában volt ügyvédjelölt. 1933-ban nyitotta Bővebben……

telt el a közzététel óta

KOMMEN ELEK, dr.

Kommen Elek, dr. (1868-1923) ügyvéd. Nagy-Atádon született. Az egyetemet Budapesten végezte, 1893-ban ügyvédi irodát nyitott. A Somssich és Széchenyi családok jogtanácsosa volt. Ügyvédbojtárokat foglalkoztatott irodájában, akik idővel a környék neves ügyvédei lettek. A Járási Takarékpénztár és a Római Katolikus Egyház ügyésze volt. Egyúttal a vármegye törvényhatóságának bizottsági tagja is. Az Bővebben……

telt el a közzététel óta

NOSZLOPY GÁSPÁR, dr.

Noszlopy Gáspár, dr. (1857-1924) ügyvéd, a Független Párt elnöke. Apja Noszlopy Titusz (szül. 1828) a szabadságharc mártírjának, Noszlopy Gáspárnak öccse. Özvegy édesanyjukkal (Noszlopy Tituszné Iklódi Szabó Teréz) költöztek Atádra az újvárfalvai családi kúriából. Felesége: Salczmann Zsófia helybeli polgárlány. Lakásuk a későbbi főszolgabíróság épülete (most ÁFÉSZ iroda). Dr. Noszlopy Gáspár politikai Bővebben……

telt el a közzététel óta

SZETSEY ISTVÁN, dr.

Szetsey István, dr. (1817-1892) ügyvéd. Fia volt id. Szetsey Istvánnak, az 1848-as szabadságharc őrnagyának; lánya Szetsey Irma, a képviselő. Lakását, melyet 1910-ben építtetett, lebontották. Helyén nyílt a Bajcsy-Zsilinszky utca. Ő volt a református egyházközség gondnoka, a nagyatádi 48-as Függetlenségi Párt elnöke. Politikai és társadalmi szerepe közismert volt.

telt el a közzététel óta

TALLIÁN GYULA, vizeki

Tallián Gyula, vizeki (1848-1915) somogyi főispán. Az eötvösi ágból származik. Gimnáziumi tanulmányait pécsi cisztercitáknál végezte. A jogi és államtudományi tanfolyamot elvégezve 1871-ben ügyvédi diplomát nyert Budapesten. 1870-ben Somogy megye aljegyzője. 1872-ben a nagyatádi járás szolgabírájává, 1899-ben a vármegye alispánjává lett. 1893-ban főispánná nevezték ki. Számtalan megyei egyesületnek volt vezetőségi tagja Bővebben……

telt el a közzététel óta

VERESS DEZSŐNÉ, dr.

Veress Dezsőné, dr. (1910-1992) tanítónő. Gál Erzsébetként Erdélyben született. Tízéves korában még menekült volt Magyarországon. Szegeden diplomázott, később Budapestre került, ahol a Szociális Testvérek Egyesülete alapítójának, Slachta Margitnak titkárnője volt. 1938-ban kötött házasságot Veress Dezső, dr. ügyvéddel. Lakásuk Nagyatádon a tűzoltó szertár mellett állt. Sokoldalú társadalmi tevékenység jellemezte a házaspárt. Bővebben……

telt el a közzététel óta