0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Fa Fe Fr

FRELLER ANDOR, dr.

Szerző: root1 Közzétéve:

FRELLER ANDOR, dr. (1905-1957) ügyvéd, Csabrendeken született. Iskoláit szülőfalujában és Sümegen végezte el. A keszthelyi  premontrei-rend katolikus főgimnáziumában érettségizett. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán folytatta. Tanárai voltak Szekfű Gyula, Hóman Bálint, Timon Ákos. Két évig Keszthelyen, majd 1930-tól 1933-ig Nagyatádon Dr. Steiner Béla irodájában volt ügyvédjelölt. 1933-ban nyitotta meg ügyvédi irodáját. 1940-től katonának hívták be, majd munkaszolgálatra kötelezték. Gyomorvérzéssel a kaposvári kórházba került. 1945 áprilisában tért vissza Nagyatádra. Ekkor, mint a Kisgazda Párt tagját választották meg a Nemzeti Bizottság járási és helyi elnökéül. Megújult erővel kezdett el dolgozni. Az 1940-es évek végén megjelenő politikai viharfelhők miatt felszámolta virágzó irodáját. Győrben, majd Budapesten dolgozott jogtanácsosként, majd 1955-ben hazatért Nagyatádra. A megye Nemzeti Bizottsági Elnökéhez 1945. április 9-én írt levele értékes dokumentum.

Related Szócikk