0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z

BELEZNAI JÓZSEF, dr.

Szerző: root1 Közzétéve:

Beleznai József, dr. (1911-1945) orvos, fogorvos, költő, politikus, Bodvica szülötte. Beleznai Pál bíró és Szabó Anna negyedik fia. Az elemi iskola hat osztályát Bodvicán, a polgári fiúiskola négy osztályát Nagyatádon végezte. 1927-től a csurgói gimnázium bejáró tanulója. A sikeres érettségi után a pécsi Orvostudományi Egyetemre került, családja áldozatvállalásával. 1934-ben, mint negyedéves orvostanhallgató kiadatta a Kamillák a sarlóm alól című verseskötetét. Címoldalát egykori osztályfőnöke Sárdi (Sárdinecz) Ferenc tervezte. Egyik példányát a Kultúra Könyvnyomda pécsi kiadásában Vértesi professzor úrnak dedikálta. Doktorrá avatták 1937. novemberében. A „cselédkönyves” gyakorló időt a kaposvári  kórházban töltötte, miután katonaidejét is letöltötte. Megnősült, majd a Kossuth utcai bérházban rendezte be rendelőjét. Vitaesteket tartott rendelőjében, bodvicai és kisatádi gazdák meghívásával. Ezek az estek egészségügyi tanácsadással kezdődtek, majd gazdasági, politikai kérdésekre terelődtek. Több Kisgazdapárti politikussal levelezett. Részt vett Dr. Szetsey ügyvéd, kisgazda képviselő jelölt választási körútján. A kisgazda újságban megjelentek cikkei. 1939-ben megkezdte saját költségén az Orvosi Levelek című sorozat kiadását. A 2. világháborúba, mint tartalékos orvos­zászlóst a pécsi 38-as gyalogezred 3. Zászlóaljába osztották, így került az orosz frontra. Majd a Délvidékre, Pélmonostorra vezényelték szolgálatra. Beleznai orvos főhadnagy a 2. világhábo­rú áldozata, eltűnt, meghalt fiatalon.

Related Szócikk