BÁNHIDI ENDRE, dr.

Bánhidi Endre, dr. (1928-1996) orvos, a pécsi Tüdőgyógyin­tézetben. Bánhidi (Burics) László fia. Született: Nagyatádon. Iskoláit helyben és Pécsett végezte. Felesége: Dr. Székesi Mar­git, gyermekei: Dr. Bánhidi Judit (Dr. Szentkirályi Lászlóné) és Dr. Bánhidi Eszter. Apa és fia a nagyatádi köztemetőben, közös sírban nyugszanak.

telt el a közzététel óta

BELEZNAI JÓZSEF, dr.

Beleznai József, dr. (1911-1945) orvos, fogorvos, költő, politikus, Bodvica szülötte. Beleznai Pál bíró és Szabó Anna negyedik fia. Az elemi iskola hat osztályát Bodvicán, a polgári fiúiskola négy osztályát Nagyatádon végezte. 1927-től a csurgói gimnázium bejáró tanulója. A sikeres érettségi után a pécsi Orvostudományi Egyetemre került, családja áldozatvállalásával. 1934-ben, mint Bővebben……

telt el a közzététel óta

BIENENFELD MÓR, dr.

BIENENFELD MÓR, dr. (?-1920) orvos volt Nagyatádon. Elsőként analizálta a fürdő gyógyvizét és hozzájárult kifejlesztéséhez. 1911. január 1-től megjelent a Nagyatád című hetilap, melynek felelős szerkesztője, főszerkesztője Wolf Jenő. Ketten jobban oda tudtak figyelni a változásokra, tárcájukban szociális gondok is helyet kaptak. Együtt fedezték fel az „iparosköltészetet”. A világháború alatt Bővebben……

telt el a közzététel óta

HORMAY MIHÁLY, dr.

Hormay Mihály, dr. (1898-1954) tisztiorvos. Eperjesen született. 1924­-ben Budapesten avatták doktorrá. 1927-től Lábodon uradalmi, majd községi orvos. 1933-ban házasságot kötött Kogler Júliával, a Nagyatádi Takarék Pénztár igazgatójának lányával. Négy gyermekük közül kettő orvos lett. Az első világháborúban az Egyetemi Zászlóaljban harcolt (Signum Laudis kitüntetést kapott), a másodikban mint hadi orvos Bővebben……

telt el a közzététel óta

MAGYAR VINCE, dr.

Magyar Vince, dr. (1921-1996) főorvos, ősi tanítócsaládban született. Diplomáját Pécsett szerezte 1944-ben. 1948-ban a pécsi Sebészeti Klinikán szakorvosi vizsgát tett. 1949-től nyugdíjazásáig 1989-ig Nagyatádon községi, körzeti, üzemi főorvos. 1954-től 5 évig a helyi bőr és nemibeteg-gondozó intézetet vezette. 1958-tól sebészeti szakrendelést látott el, a szülőotthonban rendszeresen dolgozott. 1965-től igazságügyi orvosszakértő, Bővebben……

telt el a közzététel óta

NAGY ÁRPÁD, dr.

Nagy Árpád, dr. Fiatalon az első világháborúban az orosz frontra került, 1914-ben fogságba esett. Hazatérve folytatta tanulmányait. 1921 elején orvossá avatták a fővárosban. Két évig működött a budapesti elsőszámú női klinikán, majd a Szent István Kórház sebészeti osztályán. 1923-ban lett Göllén körorvos, majd a nagyatádi járás tisztiorvosa és a Tüdőbeteg-gondozó Bővebben……

telt el a közzététel óta

NAMÉNYI MIKLÓS, dr.

Naményi Miklós, dr. (1901-1980) főorvos, Szomolányban született Pozsony mellett. Elemi iskoláit Namesztó községben végezte. 1911-ben Nagyatádra került a család. 1919-ben Pécsett érettségizett, majd ez évben beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karára. Diplomával 1925-ben Nagyatádra került, OTI és OTBA állást sikerült kapnia. 1928-ban választották meg községi orvosnak és a Bővebben……

telt el a közzététel óta

SURÁNYI MÁRTON, dr.

Surányi Márton, dr. (1886-1945) körorvos. Tíz évig volt a város körorvosa. Somogyvámoson született, Kaposváron érettségizett. Orvosi diplomát Budapesten szerzett, 1909-ben avatták doktorrá. Sebészként körbejárta a monarchiát: Nagyvárad, Prága, Szabadka, majd 1914-18 között katonai szolgálat következett. Kitüntetései: Arany Érdemkereszt és a Magyar Vöröskereszt Tiszti Jelvénye, melyeket mint ezredorvos érdemelt ki. A Bővebben……

telt el a közzététel óta