0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Ta Tr Tu

TAMÁS JÓZSEF

Szerző: root1 Közzétéve:

Tamás József (1894-1954) úri szabó, közismert, tősgyökeres atádi család tagja. Édesapja Tamás Mihály (1860-1924) szabómester az Árpád utca 7. szám alatt lakott feleségével és kilenc gyermekével. József édesapjától tanulta a mesterséget. Továbbtanulva a szabás technológiáját Budapesten sajátította el. Nagyatád fő utcájában, a Baross utca 12. szám alatt nyitotta meg az üzletét. Mintakollekciókból dolgozott, divatos és klasszikus anyagokból szabott, varrt megrendelésre. Katonai, rendőri egyenruhákat is készített, de megrendelői voltak a helyi Szent Ferenc-rendi szerzetesek és Somssich grófék is. Részt vett Nagyatád élénk, nemes szórakozást nyújtó társadalmi életében: műkedvelő egyesületek rendezvényein, farsangi, szüreti bálok szervezőjeként. Tevékeny tagja volt az iparosok társaskörének, a katolikus legényegyletnek, a futballosztálynak. Az utóbbi kettőnek 30 évig pénztárosaként is működött. 35 évig tagja volt az Önkéntes Tűzoltóegyesületnek, mint szertáros. Az első világháborúban az olasz frontra került, hazatérve kitüntették a Károly Csapatkereszttel. Betegségét a második világháborúban szerezte, ez okozta korai halálát

Related Szócikk