L M S

LELBACH KERESZTÉLY

Lelbach Keresztély (1860-1934) földbirtokos. Bácskában született. 1945 előtt 2743 kh. föld volt a tulajdona. Majorjai a környéken: Margit, Péter-Pál és János major. Tulajdonához tartoztak: a méntelep, a Mátyás és Korona étterem és szálloda. Kastélya a Baross utcában állt. Ő volt a katolikus templom kegyura. Nagyatádon a vasút nyugati oldalán létesített Bővebben……

telt el a közzététel óta

LITS GYULA

Lits Gyula (1846-?) országgyűlési képviselő, fehér megyei földbirtokos. Simongáton született. Tanulmányait Vácon és Pesten végezte. A jogi államvizsga letétele után aljegyző 1869-­ben. 1870-75 között Budapesten tanácsjegyző; egyidejűleg a honvédséghez lépett be és huszárfőhadnagyi rangot ért el. 1875-­ben Fehér megye megválasztotta a vaáli járás főszolgabírájának, majd 1881-ben képviselővé. Több szakbizottságnak is Bővebben……

telt el a közzététel óta

MÁNDY SÁNDOR, dr.

Mándy Sándor, dr. kántorjánosi (1885-1955) földbirtokos, országgyűlési képviselő. Elődei a szatmár megyei Kántorjánosiból származtak. A nemességet 1896-ban M. Ignác kapta (1837-1912). Az apa M. Sámuel 1930-ben felsőházi tag volt. M. Sándor jogot és gazdasági egyetemet végzett Budapesten, Pécsett és Bonnban. Németországban és Angliában gyakornok volt. Uradalma: Fülecs, Simongát, Nagykorpád: 16 Bővebben……

telt el a közzététel óta

SOMSSICH ESZTER, saárdi grófnő

Somssich Eszter, saárdi grófnő (1876-1951) földbirtokos. A kivadári Somssich gróf földbirtokos leánya. Családja 200 éve élt Nagyatádon. Somssich Eszter gazdasága: 642 kh. földbirtok Kispusztán és a kastély. Híres volt tejgazdasága, kiállításokon több díjat nyert. Szociális tevékenysége közismert volt. Birtokán sok eszes gyereket taníttatott. Nagyatád jótevője: a Baross utcában telket vásárolt, Bővebben……

telt el a közzététel óta