0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Cs Cz

CZINDERY IGNÁC FERENC, nagyatádi

Szerző: root1 Közzétéve:

Czindery Ignác Ferenc, nagyatádi (?-1768) földesúr, fia Czindery Györgynek és Malakóczi Évának. 1722-ben a nagyatádi uradalmat C. Ignácz Ferenc Varasd megye alispánja, Zágráb és Körös megye hiteles jegyzője, királyi tanácsos kapta meg III.  Károlytól.  1731-ben  letelepítette  a  Szent  Ferenc  rendet, hogy a horvát és magyar anyanyelvű lakosság részére az igehirdetés nehéz munkáját vállalhassák. 1733-ban háromszobás, konyhás, éléstárral ellátott lakást építtetett számukra téglából. 1740. július 22-én kiadott adományozó levelében területeket adományozott a templom, a temető, a rendház, a kert, a gyümölcsös, a gazdasági épületek, a legelők, a kaszálók, a szántóföldek, a halastavak számára. 1744-ban Kis-Atádon megépítette a Szent Rókus kápolnát, a temetővel együtt, ami 1802-ben betelt. 1751-ben tették le a rendház alapkövét, 1755-ben a barokk templom építése is előrehaladt, szentélyét 1797-ben megáldotta az esperesplébános. A templomépítést Czindery Ignácz fia, Rókus Gábor Ferenc fejezte be. A rend zárdájában volt a Czindery család által alapított ispotály (kórház). 1823-ig Czindery Pál Ferenc, majd Czindery László volt a földesúr.

 

Related Szócikk