BABAY JÓZSEF

Babay József (1898-1956) sikeres író. Nagyatádon született. Az elemi és polgári iskolát elvégezve, Csurgóra került a tanítóképzőbe. A pécsi jogakadémián tanulmányait abbahagyta és újságíróként kezdett el dolgozni. 1926-ban zongoristaként is működött Budapesten. Több lap munkatársaként jelentek meg cikkei, elbeszélései, novellái, versei. Kilenc regényt írt, melyek romantikával átszőttek, nagyatádi ihletésűek. Regényeit Bővebben……

telt el a közzététel óta

BERTÓK LÁSZLÓ

Bertók László (1935-2020) író, költő. A somogyi kötődésű író, költő 1982-ben József Attila, 1989-ben Graves, 1990-ben Déry Tibor-díjat kapott, 1997-ben a Magyar Köztársaság Babérkoszorúját, 2004-ben pedig a Kossuth-díjat is átvehette. Az író, költő 1959-1965 között Nagyatádon élt és könyvtárosként dolgozott a Nagyatádi Járási Könyvtárban. A Nagyatádhoz kötődő irodalmi munkássága kiemelkedő, tevékenységével Bővebben……

telt el a közzététel óta

LITS GYULA

Lits Gyula (1846-?) országgyűlési képviselő, fehér megyei földbirtokos. Simongáton született. Tanulmányait Vácon és Pesten végezte. A jogi államvizsga letétele után aljegyző 1869-­ben. 1870-75 között Budapesten tanácsjegyző; egyidejűleg a honvédséghez lépett be és huszárfőhadnagyi rangot ért el. 1875-­ben Fehér megye megválasztotta a vaáli járás főszolgabírájának, majd 1881-ben képviselővé. Több szakbizottságnak is Bővebben……

telt el a közzététel óta

SEBESTYÉN KÁROLY

Sebestyén Károly (1872-1945) tanár és író. Gyermekéveit Somogyban Nagyatádon és Kaposváron, egyetemi éveit Budapesten, Lipcsében és Berlinben töltötte. 1895-ben Budapesten főgimnáziumi tanár lett. 1912-től az országos színművészeti akadémia tanára. 1904-től a Budapesti Hírlap vezető munkatársa és a Pester Lloyd belső munkatársa. Sok irodalmi és művészeti cikket írt különböző tudományos folyóiratokba. Bővebben……

telt el a közzététel óta