K M S

KUTOR ANTAL

Kutor Antal (1854-1934) kántortanító. Mesztegnyőn született. Gyergyai Albert szerint a Kutorokat somogyi feljegyzések szerint mint tanítódinasztiát tartják számon 200 év óta. A képzőt Csurgón végezte el. Működését Nagykanizsán kezdte 1875-ben, majd Zalabér, Mesztegnyő voltak működési helyei, ahol jegyző is volt. 1881-től helyben tanított, 1920-­ban nyugalomba vonult. A Gazdakör, Iparoskör,  Köztisztviselők Bővebben……

telt el a közzététel óta

MOZSGAY JÁNOS

Mozsgay János (1906-1959) kántor. Szigetváron született. 1936-­ban választással került Nagyatádra, ahol a ferences templom kántora lett. A tanítóképzőt Pécsen végezte. Felesége atádi. Csodálatos hangja volt, továbbképzésre Pestre járt a Zeneművészeti Főiskolára. Karrierjét a háború akadályozta meg. 1944-46-ig katona, illetve fogoly volt. A templomi kórus mellett iskolai énektanítást is vállalt. Az Bővebben……

telt el a közzététel óta

SARLÓS M. ANGELINA

Sarlós M. Angelina (1901-1993) keresztes nővér, tanárnő. Eredeti neve: Schubert Felícia, Pozsony mellett született egy főerdész otthonában. Tízéves korára apátlan árva lett. Iskoláit az Irgalmas nővérek pozsonyi intézetében kezdte. 1916-ban belépett a zsámbéki tartományi házba. 1921-ben apáca lett, és felvette az Angelina nevet. Pozsonyban kapott tanári diplomát. Magyar és német Bővebben……

telt el a közzététel óta