Petőfi bicentenárium

Szerző: root1 Közzétéve:

Petőfi emlékév logója

Petőfi Sándor Kiskőrösön született 1823. január 1-én. Az Országgyűlés 2020 decemberében határozatban döntött arról, hogy a 2022–2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja.

Petőfi életműve erősen kapcsolódik a Reformkorhoz – így az emlékév kapcsán más, neves reformkori személyek – hétköznapokban talán már elfeledett – életműve is előtérbe kerülhet. Nem utolsósorban ez az a korszak, amikor a “magyar nemzet” fogalma megerősödik, s a romantika (és a realizmus) mentén létrejön a a ma ismeret “magyar irodalom”… – Arról azonban nem mindig veszünk tudomást, hogy a “klasszikusok” sem “klasszikusként” kezdték a pályafutásukat.  Milbacher Róbert egy interjúban a következőket mondta ezzel kapcsolatban:

A legnagyobb krízisbe Petőfi Sándor taszította a magyar irodalmat. Amikor megjelent a magyar irodalmi életben, részegen tobzódó, pogány Anakreónként írták le, aki magát az ördögöt testesíti meg, kénköves bűzt terjeszt a magyar irodalomban, barátaival pedig sáros lábbal rúgják szét szépirodalmunk szentegyházát. Ezek majdnem szó szerinti idézetek a korabeli kritikákból. Valóban barbárként jelent meg abban a modern magyar irodalmi struktúrában, amely az 1840-es évekre lett kész. Olyan hangnemet, műfajokat, képeket használt, amelyeket ez az irodalmi rendszer nem tudott befogadni, mert nem tartották méltónak rá. Hortobágyi kocsmárosné? Anyám tyúkja? Azt már nem! Ráadásul nemcsak ennyit tett, hanem nekiállt saját képére formálni az irodalmi mezőt. Ezzel majdnem két teljes generáció munkáját tette tönkre, és azóta erre épül a magyar irodalom. Ennél nagyobb válság nincs, de ez azt is jelzi, hogy a válság nem feltétlenül rossz, annak a nyomán kiépülhet valamilyen új szisztéma. Persze ehhez kellett Arany János, ő csinált új kánont, új ízlést Petőfi innovációjából. Olyan nyelvet használt, amit addig más nem.” (Forrás: Petőfi Sándor taszította a legnagyobb krízisbe a magyar irodalmat | 24.hu)

A felnőtt részlegben megtalálható könyvkiállításunkban a Petőfi bicentenárium alkalmából megjelent legújabb könyveket mutatjuk be az olvasóknak. (Természetesen kiegészítve néhány régebbi kötettel is.) 


Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése, valamint próza- és drámafordításai Szalisznyó Lilla és Zentai Mária irodalomtörténészek szerkesztésében jelent meg, összes versei Kerényi Ferenc szerkesztésében, aki a költő tudományos igényű kiadásának több mint egy évtizede szerkesztője és sajtó alá rendezője. Ő jegyzi a Petőfi Sándor élete és költészete című könyvet is, ami egy kritikai életrajz. A magyar romantika ikercsillagai – Jókai Mór és Petőfi Sándor  című tanulmánykötet Szilágyi Márton szerkesztésében látott napvilágot. A bicentenárium kapcsán az Osiris kiadó gondozásában most megjelent 8 kötet egy sorozat része, hivatalosan 2022 június 7-én mutatták be őket. A következő másfél évben a tervek szerint további  kötetek látnak napvilágot.