KUTOR ANTAL

Kutor Antal (1854-1934) kántortanító. Mesztegnyőn született. Gyergyai Albert szerint a Kutorokat somogyi feljegyzések szerint mint tanítódinasztiát tartják számon 200 év óta. A képzőt Csurgón végezte el. Működését Nagykanizsán kezdte 1875-ben, majd Zalabér, Mesztegnyő voltak működési helyei, ahol jegyző is volt. 1881-től helyben tanított, 1920-­ban nyugalomba vonult. A Gazdakör, Iparoskör,  Köztisztviselők Bővebben……

telt el a közzététel óta