0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Ha Hi Ho

HOFFMANN GYÖRGY

Szerző: root1 Közzétéve:

Hoffmann György (1877-1934) székes és esztergályos mester. Elődei több mint 200 éve Mária Terézia uralkodásának békés időszakában (a hétéves háború után) települtek át Ausztriából Magyarországra. A közvetlen elődje János, Szulokban élt rövid ideig. Atádra települve a céhbeli székes szakmát művelte 1860-tól. Egyik fia György, székes mester 1893-ban szabadult. 1907-ben vette át édesapja üzemét a Szent Imre u. 21. sz. alatt. Elsőrendű szakmunkákat készített három segéd foglalkoztatásával. Helyben és Horvátországban talált piacot, mivel vásárokra is dolgozott. Az első világháborúban huszonhét hónapig a fron­ton volt, egyszer sebesült. Kilenc gyermeke közül négy fia két szakmát tanult. A „családi szakmát”  mindnyájan művelték. 1934-től fia, Gyula vette át édesapja műhelyét és gyakorolta a szakmát.

Related Szócikk