SZABÓ KÁLMÁNNÉ BURITS ETELKA

Szabó Kálmánné Burits Etelka (1894-1978) háziasszony, zászlóanya. Apja Burits Lukács, férje Szabó Kálmán, a Szabó-Burits cég vezetője, testvére Burits Pál, a Járási Takarék Pénztár igazgatója és a Konzervgyár alapítója (férje is alapító tag). Polgári iskolát végzett. 1918-ban kötött házasságot. 6 gyermekük született, mind jeles emberek lettek. Férjének munkatársa. Nőegyleti tagként Bővebben...…
telt el a közzététel óta

SZALAI JÓZSEF

Szalai József (1892-1981) községi bíró, asztalosmester. Üzemét apja, Szalai Lajos alapította 1891-ben a Zrínyi utcában. Épület és bútormunkákat készített. Egy segédet és egy tanoncot foglalkoztatott. A világháborúban 3 havi front-szolgálaton volt. Öccsével Szalai Bélával társult.
telt el a közzététel óta

SZEKERES LAJOS

Szekeres Lajos (1896-1949) tanító. Nagyatádon született és itt is tanított. Az állami elemi iskolában volt a munkahelye (ma: Éltes Mátyás Iskola}. A kis első osztályos gyerekekkel kezdte és osztályát végigvitte mind a hat osztályon. Tanítványai nagyon szerették. Sírva búcsúztak tőle azok, akik negyedik után középiskolába kerültek. Babay József „Gárdonyi-szívű” tanítónak Bővebben...…
telt el a közzététel óta

SZETSEY IRMA

Szetsey Irma (1910-1978) képviselő. Szetsey István, dr. ügyvéd leánya. Maga is jogot végzett Budapesten. Első férje (Thúróczy) halála után 1942-ben hazatért a szülői házba. 1944 decemberétől 1945 március végéig az ostrom alatt ő volt a „nagyasszony”, aki két segítőtársával, egylovas szekérrel, kezében fehér zászlóval kiment a város szélére a frontvonalba. Bővebben...…
telt el a közzététel óta

SZETSEY ISTVÁN, dr.

Szetsey István, dr. (1817-1892) ügyvéd. Fia volt id. Szetsey Istvánnak, az 1848-as szabadságharc őrnagyának; lánya Szetsey Irma, a képviselő. Lakását, melyet 1910-ben építtetett, lebontották. Helyén nyílt a Bajcsy-Zsilinszky utca. Ő volt a református egyházközség gondnoka, a nagyatádi 48-as Függetlenségi Párt elnöke. Politikai és társadalmi szerepe közismert volt.
telt el a közzététel óta

SZILÁGYI ERZSÉBET

Szilágyi Erzsébet (1908-1971) zongora tanárnő. Helyi iparosszülők gyermeke, a Kossuth utcában laktak. Saját erejéből – órákat adva tanulóknak – végezte el kitűnő eredménnyel a Zeneakadémiát, majd zongorából a művészképzőt. Nagyatádon az első államilag engedélyezett magán zeneiskolát ő alapította. Sok tehetséget nevelt, évzárókon igényes előadásokat rendezett. Magániskolájának megszüntetése után Székesfehérvárra költözött, Bővebben...…
telt el a közzététel óta

SZMODICS SZILÁRD

Szmodics Szilárd (1877-1916) tanár, polgári iskolai igazgató. 1903 augusztus 20-án Nagy-Atád polgárainak meghívására polgári fiú és leányiskola szervezését vállalta. Azonban nemcsak az iskoláért tevékenykedett, hanem Nagyatád fejlődéséért is. Az I. világháború a további terveit megakadályozta. 1914 november 14-én vonult be Pécsre, ahonnan a déli, majd az északi harctérre vezényelték. 1916 Bővebben...…
telt el a közzététel óta

SZONDY VILMA

Szondy Vilma (1895-1965) kiváló tanító. Szondy Pál (1851-1927) a helyi állami elemi iskola igazgatójának leánya. Jeles tanulóként kezdte el iskoláit, tanítóképzőbe Pozsonyba járt, itt nyert diplomát. A nagyatádi állami elemi iskolában kezdett el tanítani. A nagy példaképek Apáczai Csere János, Comenius, Pestalozzi, Drozdy Gyula, Nagy László, Oldal Anna nyomdokait követte. Bővebben...…
telt el a közzététel óta