0 Á B C D É F G H J K L M N P R S T V W Z
Ha Hi Ho

HORVÁTH FERENC (Feri Bácsi)

Szerző: root1 Közzétéve:

Horváth Ferenc (1919-2007) “Bodvica krónikása” 1919 november 2-án született Bodvicán. 1926-27-ben a helyi iskolában kezdte meg tanulmányait, Ruttner Andor tanítványaként. Öt elemit végzett, majd a polgári fiúiskolát kezdte meg, de már az első osztály elvégzése után ki is vették szülei. 13 évesen megkezdődött számára a mindennapos földművelői munka. 16 évesen írta első verseit. Beleznai József, dr. orvos-fogorvos vette pártfogásba, s látta el könyvekkel. Tőle a könyvkötés mesterségét is elsajátította. A II. világháború alatt, katonaként a polgári iskola második osztályát magántanulóként végezte el. A Don-kanyarba vezényelték, majd a háború után 800 nap orosz hadifogság várt rá. 1947 őszén jutott vissza Nagyatádra. Ekkor végezte el középfokú tanulmányait is. A Nagyatádi Földműves Szövetkezethez került, melynek tíz éven át ügyvezetője is volt. Ez az egyetlen igazi munkahelye volt, itt érte a nyugdíj is. A Bodvicai Klubkönyvtár könyvtárosa lett. A Bodvicai Felolvasókör oszlopos tagja volt.
Helytörténeti írásai közül több könyvben is megjelent és a Múltidéző sorozatban is publikált.

Díjai, elismerései:

 • 1938 és 1942.  ifjúsági irodalmi pályázaton arany díszok­levél jutalom verseiért.
 • 1971 és 1975. ,,Nagyatád Város­ért” emlékplakett tanácstagi mun­kájáért
 • 1993. ,,Nagyatád Városért” kitün­tetés helytörténeti kutatómunkájá­ért.
 • Somogy Megyei Honismereti Egyesület „Hősök könyve” pályá­zat harmadik díja. Emlékét hálá­san megőrzi Nagyatád és a kert­városi, bodvicai lakosság.


Főbb művei: 

 • Bodvica története., 1989/90.
 • Nagyatád és Vidéke ÁFÉSZ 45 éve a fejlődés tükrében. ,1989.
 • Bodvica. Gyepük, gyalogutak, más nevezetes helyek., 1990.
 • Életképek., 1991/92.
 • Vízimalmok a Rinyán., 1997/98.
 • A Beleznai família és a doktor., 2000. (Múltidéző VII.)
 • A Duna-táj szerelmese. Ágoston Vencel festőművész., 2001. (Múltidéző IX.)
 • Katonadolog., 2001.
 • Mezey Mária Magdolna. A festő., 2003. (Múltidéző XIV.)
 • Száll a gépmadár.,  2006.
 • Sárdinecek Bodvicán., 2006. ( Múltidéző XVIII.)
 • Soha többé háborút!, 2006.

Related Szócikk